Haha :)) toàn tập lớp tao bị chửi quá trời quá đất luôn nè 😭😭 má đúng dữ luôn á ba 🙆🏻 mẹ cha ngồi nói la um sùm làm đ' có tâm 😂😂 chửi nghe nhức đầu luôn á mày 😂😂🖕🏻

Đúng r á ba ... Dô còn chê này chê nọ r la hét lum la sợ qtqđ huhu chắc chết.

The answer hasn’t got any rewards yet.