à tao thi món gỏi bò 😂😂 mày thi món gì v :)) má tao hận cái bà la hét um sùm nhất mày =))) mẹ đã vậy còn chê này nọ 😒 nghe thấy mắc mệt

Tao thi món tôm lăn bột chiên.. Haizz cái bà mà la hét á ba t hờnn lắm t kbiet có chấm điểm gắt k nữa.. Lo qué.. T nhờ điểm cộng mới vô đc BTX k là tiêu tann hết r 😭

The answer hasn’t got any rewards yet.