Ask @TamNhu887:

Thôi được rồi =)) tớ biết cậu thần tượng tớ nên đặt tên page mới như v :)) thôi thì thấy cậu cũng đc bố thí cậu 1 fl =)) à mà cưng bớt sống ảo đi 😂😂😂😂 mẹ ask qua ask lại không mệt hả chời 😂😂 chứ tao là tao thấy hơi mệt rồi á 😭 bấm mỏi tay chết mẹ luôn nè 😂😂

Ụiii tén kiu cậu nahh 💓 t nghĩ mình nên dừng cuộc chơi đc rồi t cũng mỏi t lắm r í 😂 haha

View more

Cái gì ? Ủng hộ á ? Page nào cậu nói tớ nghe coi ? Tớ đ' biết cậu làm page nào cả 😂😂😂 chỉ nhây với tớ thôii 😂😂 ahihi 💓💓

Ây daa, tớ mới lập page moàaa "Team nhây với Nhi" í =))) tên page nghe dễ thương hí hí 😂 cậu là người phải ủng hộ nhiệt tình nghe hơm =))) là lá la 💓

View more

Next