Ask @wwnnp:

ถ้าเพื่อนเพศตรงข้ามแอบชอบคุณอยู่ แล้วคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาชอบคุณคุณจะทำยังไง?

ถ้าเราชอบเค้าก็บอกเค้าไป แต่ถ้าไม่ชอบก็จะทำเป็นไม่รู้

View more

แบบคนคุยเว้ยทะเลาะกันแล้วมันเองจะไปจากเราเองอ่ะคือไม่ฟังเหตุผลคือเราตื้อแล้วนะแล้วก็ไม่ฟังอ่ะไล่คือจะไปแล้วเราก้บอกไปว่าขอโทดที่มากวนใจอ่ะแล้วมันบอกว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วอ่ะเราก็บล้อกเฟสไปพอบล้อกเสร้จแม่งก็ทักมาในไอจีเว้ยว่าบล้อกทำไมแล้วก็มาบอกให้เราแก้บล้อกแม่งมันคิดอะไรอยู่ว่ะบอกเราทีมันต้องการอะไร?

บอกตรงๆเลยว่างง

View more

Next